"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."


Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

  • Yeni üyeler Neler Yapmalı, Nasıl Başlamalı? Detaylar için tıklayın
    Rütbeler ve genel görevlendirme konuları hakkında bilgi almak için tıklayın
    Uzmanlık alanları hakkında bildirge için tıklayın
    Güncel forum kuralları için tıklayın

MAccess Veritabanı Uygulamaları

Wod-Hack

Teğmen
Katılım
22 Eki 2016
Mesajlar
87
Uzmanlık Alanları:
Web Programlama
Yazılım / Kodlama
1-Veri Merkezli Uygulamalar

1.1-Bağlantılı(Connected) Veri Ortamları;
-/-Bağlantılı veri ortamları, uygulamarın veri kaynağına sürekli bağlı kaldığı ortamlardır.
-/-Bu ortamlarda veri alma ve değiştirme işlemleri uygulama ile veri kaynağı arasında bağlantı kurulduktan sonra gerçekleştirilir.
-/-Bağlantılı veri ortamlarında, veri işlemleri gerçekleştiği sürece bağlantı açık kalır.


Avantjları;
-/-En güvenli veri ortamı.
-/-Erişimler eş zamanlı.

Dezavantajları;
-/-Sabit bir ağ bağlantısının olması gerekir.
-/-Ağ trafiğinin yoğunluğununu artırır.1.2-Bağlantısız (Disconnected) Veri ortamları;
-/-Bağlantısız veri ortamı,uygulamanın veri kaynağına sürekli bağlı kalmadığı veri ortamıdır.
-/-Bağlantı,veri alış verişi yapılırken açılır işlem bittikten sonra kapatılır.

Avantjları;
-/-Taşınabilen aygıtlarla(Laptop,Pocket PC) girilen veriler,istenilen zamanda veri ortamlarında aktarılabilir.
-/-Uygulama performansını artırır.

Dezavantajları;
-/-Verinin güncelliği sağlanmaklıdır.
-/-Veri çakışması önlenmelidir.2.ADO.NET Veri Sağlayıcıları:

Net veri sağlayıcıları, System.DATa isim alanı içinde tanımlanmıştır.

-/-SQL Server.NET : SQL Server 7.0 ve SQL Server 200 veritabanlarına hızlı bağlantı sağlar.SQL Server bağlantı nesneleri System.Data.SqlClient isim alanında bulunur.

-/-OLE DB .NET : SQL server 6.5 ve daha öncesi sürümlerine , Orcale ,Sybase , DB2/400 ve Microsoft Acces veri tabanlarına bağlantı kurmayı sağlar.OLE DB bağlantı nesneleri System.Data.OleDb isim alanında bulunur.

-/-ORACLE.NET : Oracle veritabanlarına bağlantı için tasarlanmış veri sağlayıcısıdır.Oracle bağlantı nesneleri System.Data.OracleClient isim alanında bulunur.

-/-ODBC.NET: Diğer veritabanınlarını destekleyen genel bir veri sağlayıcısıdır.ODBC bağlantı nesneleri System.Data.ODBC isim alanında bulunur.Her biri veri sağlayıcısı içerisinde , birçok bağlantı nesnesi bulunur.
-/-Connection:Bağlantı kurmak için kullanılır.
-/-Command: Veritabanına sorgu yollamak için kullanılır.
-/-DataReader:Çevrim içi bağlantı ile sadece veri okuma.
-/-DataAdapter: Çevrimdışı bağlantılarda veri işleme nesnesi.
2.1-Veri Kaynaklarına Bağlanmak

-/-Veri Sağlayıcı Seçmek
-/-Bağlantı oluşturmak
-/-Bağlantı Yönetimi2.1.1-Veri Sağlayıcı Seçmek

Uygulama ile veritabanı arasında bağlantı kurmak ve kurulan bağlantı üzerinden kayıtları almak, değiştirmek ve silmek için veri sağlayıcıları kullanılır.
Microsoft .NET Framework, veritabanları ile bağlantı kurmak için farklı veri sağlayıcıları destekler.
-/-SQL Server.NET
-/-OLEDB .NET
-/-ODBC .NET


2.1.1.1-ACCES BAĞLANTISI

A.System.Data.OleDb isim alanı içerisinden bağlantılı(connected) bağlantılar geliştirmek için OleDbConnection,OleDbCommand,OleDbDataReader sınıfları kullanılır.
-/-OleDbConnection;Acces veya diğer veritabanları üzerinde bağlantı açmak ve kapatmak için kullanılan sınıfıtr.
-/-OleDbCommancd;Acces veya diğer veritabanları üzerinde Stroed Procedure(Saklı Yordamlar) veya SQL Cümleleri çalıştırmak için kullanılan sınıftır.
-/-OleDbDataReader:Acces veya diğer veritabanları üzerinde OleDbCommand ile çalıştırıların SELECT sorgularının sonuçlarını geri döndürmek için kullanılan sınıftır.

B.System.Data.OleDb isim alanı içerisinde bağlantısız(Disconnected) bağlantılar geliştirmek için OleDbConnection,OleDbDataAdapter sınıfları kullanılır.
-/-OleDbConnection:Acces veya diğer veritabanları üzerinde bağlantı açmak ve kapatmak için kullanılan sınıfıtr.
-/-OleDbDataAdapter;Acces veya diğer veritabanlarından çekilen verileri DataSet içirisine ve DataSet’e çevrimdışı eklenmiş verileri ilgili veritabanına aktarmak için kullanılan sınıfıtr.


2.1.1.2-SQL SERVER BAĞLANTISI

A-System.DataSqlClient isim alanı içerisindeden çevrim içi bağlantılar geliştirmek için SqlConnection , SqlCommand, SqlDataReader sınıfları kullanılır.
-/-SqlConnection ; MS SQL Server üzerinde bağlantı açmak ve kapatmak için kullanılan sınıfdır.
-/-SqlCommand;MS SQL Server üzerinde Stored Procedure(Saklı Yordamlar) veya SQL cümleleri çalıştırmak için kullanılan sınıftır.
-/-SqlDataReader;MS SQL Server üzerinde SqlCommand ile çalıştırılan SELECT sorguların sonuçları geri döndürmak için kullanılan sınıftır.

B-System.Data.SqlClient isim alanı içerisinden çevrmdışı bağlantılar geliştirmek için SqlConnection , SqlDataAdapter,DataSet sınıfları kullanılır.
-/-SqlConnection;MS SQL server üzerinde bağlantı açmak ve kapatmak için kullanılan sınıfıtr.
-/-SqlDataAdapter;MS SQL Server’dan çekilen verileri DataSet’ çevrim dışı eklenmiş verileri MS SQL Server’a aktarmak için kullanılan sınıftır.
-/-DataSet;SQLDataAdapter nesnesinden gelen kayıtları çevrımdışı depolamak ve yönetmek için kullanılan sınıfıtr.DataSet tüm veri sağlayıcı sınıfları için ortaktır.2.1.2-Bağlantı Oluşturmak

Bağlantı cümlesi , veri kaynağına bağlanmak için gerekli bilgileri tutar.
-/-Provider; Sadece OleDBConnection nesnelerinde kullanılır.Bağlantı Sağlayıcısının ismini tutar.
-/-ConnectionTimeout veya Connect Timeout : Veritabanı bağlantı için beklenmesi gerek maksimum saniye sayısıdır.Varsayılan değer 15 Saniyedir.
-/-İnital Catalog:Veri Tabanı adı
-/-Data Source: VeriTabanı için dosya adı.
-/-Password(pwd): Hesap bağlantı şifresi.
-/-User Id(uid); Hesap kullanıcı ismi.


Provider parametresinin Acces , SQL Server ve Oracle veri tabanlarına göre alacağı değerler;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tür- - -Açıklama
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-/-SQLOLEDB ------------------------ SQL Server için Microsoft OLE DB Provider
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-/-MSDAORE ------------------------- ORACLE için Mıcrosoft OLE DB Provider
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-/-Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ---- Microsoft Jet için OLE DB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.1.2.1.Ms Access İle OLEDB Bağlantı Cümleleri;

-/-Access’e Bağlantı:
-"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DB_Name.mdb;"

-/-Access’e Çalışma Grubu Dosyası üzerinden bağlantıİ;
-"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DB_Name.mdb;"

-/-Access’e Parola Korumalı Bağlantı;
-"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DB_Name.mdbJet OLEDB
atabase Password=sifreniz"

-/-Ms Acces 2007 İle OLEDB bağlantılı Cümleleri;
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= Db_Name.accdb;Jet OLEDB
atabase Password=sifreniz


2.1.3-Bağlantılı (Connected) Veritabanı işlemleri;

-/-Bağlantılı veri ortamları ile veritabanı üzerinde, gerekli tüm veritabanı işlemleri yapılabilir.
-/-Veritabanından tek değer çekme
-/-Sadece okunabilir kayıt kümeleri döndürme.
-/-Kayıt ekleme
-/-Kayıt silme
-/-Kayıt güncelleme


Command İle Çalışmak;

Command Nesneleri ile veritabanı tablolalarında,sorgu ,ekleme , silme ve güncelleme işlemleri yapılabilir.Command özelliklerine deüer girildikten sonra , Command’ı çalıştırmak için;

-/-ExecuteScaler:Calıştırılan Command nesnesnesinden geriye tek değer döndürmek için kullanılır.
-/-ExecuteReader:Çalıştırılan Command nesnesinden geriye kayıt kümesi döndürmek için kullanılır.
-/-ExecuteNonQuery;Command Nesnesi üzerinde veri güncelleme değiştirme ve silme işlemleri yapmak için kullanılır.Bu işlemin sonucunda etkilenen kayıt sayısı geriye döndürür.


1-Command ile Geriye Değer Döndürmek

OleDbCommand nesnesi ile geriye değer döndürmek için ,ExecuteScalar Metodu kullanılır.
-/-Örnekte OleDbCommand nesnesinin ExecuteScalar Metodu ile Unviversiteler tablosundaki toplam kayıt sayısı geri döndürülmektedir.

OleDbCommand wod = new OleDbCommand("Sekect count(*) forum guvenlik",baglantiadi);
baglantiadi.Open();
MessageBox.Show(wod.ExecuteScalar().ToString());
baglantiadi.Close();

2-Command ile Geriye Değer Döndürmek
OleDbCommand nesnesi ile geriya kayıt döndürmek için,ExecuteReader metodu kullanılır.ExecuteREader ile dönem kayıtları DataReader nesnesine aktarılır.
-/-Örnekte ürün tablosundak tüm ürünler,OleDbDataREader ile form üzerindeki ListBox Kontrolüne eklenir.

OleDbCommand wod = new OleDbCommand(SELECT * FROM sinif",baglantiadi);
baglantiadi.Open();
OleDbDataReader okuyucu;
okuyucu = wod.ExecuteReader();
while(okuyucu.Read())
{
Listbox1.İtems.Add(okuyucu["sinifadi"]);
textbox1.Text = okuyucu[["sinifadi"].ToString()];
}
baglantiadi.Close();


3.Command ile Kayıt Döndürmeeyen Sorgular Çalıştırmak

OleDbCommand nesnesi ile kayıt ekleme , silme ve güncelleme işlemleri yapılabilmesi için,ExeCuteNonQuery metodu kullanılır.ExecuteNonQuery metodu ile INSERT,UPDATE ve DELETEsorguları çalıştırılabilir.

A-Kayıt Ekleme;

OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("INSERT INTO Personel (ad,soyad,Sehir) VALUES ( ’"+ txtad.Text + "’ , ’"+ txtSoyad.Text + "’ , ’"+ txtsehir.Text + "’ )",baglantiadi);
baglantiadi.Open();
kaydet.ExecuteNonQuery();
baglantiadi.Close();


B-Kayıt Sillme;

OleDbCommand sil = new OleDbCommand("DELETE FROM Personel WHERE Numara="+ ID +"",baglantiadi);
baglantiadi.Open();
sil.ExecuteNonQuery();
baglantiadi.Close();


C-Kayıt Güncelleme;

OleDbCommand degistir = new OleDbCommand("UPDATE sinif SET sinif_adi=’" + metin.Text + "’ WHERE İd= " + ID + "",baglantiadi);
baglantiadi.Open();
degistir.ExecuteNonQuery();
baglantiadi.Close();


2.1.3.2-Bağlantısız (Disconnected) VeriTabanı İşlemleri

Bağlantısız veri ortamları,uygulamaların veritabanından bağımsız çalıştığı ortamlardır.Veritabanı sunucusunun uzak olması, veri işlemlerinin uzun sürmesi ve mobil çalışma ihtiyacı, bağlantsızı veri ortamlarına olan ihtiyacı artırmıştır.

-/-DataAdapter nesnesi , DataSet nesne modeli ,DataTable nesne modeli
-/-DataAdapter nesnesi: Verilerin DataSet’e doldurulmasını ve DadaSet de yapılan değişikliklerin veri tabanına kaydedilmesini sağlar.Veri kaynağından DataAdapter ile çekilen veriler DataSet içerisinden saklanır.DataSet ile bu veriler üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra , veriler aynı DataAdapter ile veritabanına aktarılır.
-/-DataSet: SAnal bir veritabanı yapısını temsilk eder .DataTable nesnelerinden oluşur bu tablolar arasında ilişkiler tanımlanabilir.DataSet’i oluşturan nesneler
ataTable , DataColumn,DataRow , DataRealation Nesnenleridir,

DataSet Nesneleri;
-/-DataTable
eritabanı tablolarını temsil eder.DataColumn,DataRow nesnelerinden oluşuru.Primary Key alanı tanımlanabilir.
-/-DataColumn: DataTable nesnelerini oluşturmak için gereken kolunları temsil eder.
-/-DataRow: DataTable nesnelerini için veri satırlarını temsil eder.
-/-DataRelationship: Tablolar arasında ilişkileri temsil eder.
-/-DataView : Datatable nesneleri üzerinde filtreleme, veri güncellemeri işlemleri yapmak için kullanılır.


DataAdapter ile Kayıtları Dataset’e doldrmak;

OleDbDataAdapter da = new OleDataAdapter("select * from kitaplar",baglantiadi);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,"Kitaplar");
 

Codbar

Yarbay
Katılım
8 Şub 2017
Mesajlar
1,340
Uzmanlık Alanları:
Veritabanı Sistemleri
Yapay Zeka
Yazılım / Kodlama
Görev/Org:
lojistik
Teşekkürler düzenlenerek makaleye çekilmiştir ..
 

Fh2

Er
Katılım
22 Nis 2018
Mesajlar
26
Başarılı ihtiyacım olan konu teşekkürler
 
Üst